Offertförfrågan

Ytbehandling

Kemisk förnickling

Kemisk förnickling är speciellt lämplig för detaljer med komplicerad form, med snäva toleranser och när man vill undvika efterbearbetning. Skikttjockleken blir densamma oberoende av detaljens utseende, även vassa kanter och smala spalter samt även invändiga ytor får samma skikttjocklek som övriga ytor vilket ger slit och korrosionsskydd på alla belagda ytor. Kemnickel är katodiskt gentemot till exempel stål och aluminium det vill säga att keminicklet är ädlare. Det betyder att nickelskiktet ger ett barriärskydd. För att grundmaterialet skall få ett fullgott korrosionsskydd krävs att skiktet är tätt. Det är således skiktets täthet som är den främsta faktorn för att uppnå bra korrosionsskydd.

För mer information klicka här!

Passiveringar: Enligt önskemål 

Ytbehandlingsbara material: Aluminium, stål, mässing, koppar och rostfritt stål

Metod: Häng

Verkstad: Göteborg