Offertförfrågan

Ytbehandling

Ytbehandling

Swedecote erbjuder en rad olika oorganiska ytbehandlingsprocesser och alla har sin egenskap beroende på sitt användningsområde. Våra processer är alla elektrolytiska förutom fosfatering som är ett kemiskt ytomvandlingsskikt. Största delen av dessa processer innebär ett förbättrat korrosionsskydd, zinklegeringen Zink-Nickel är den som ger det bästa skyddet. Flera andra är tekniska som exempelvis förtenning där lödbarhet är ett krav, eller Nickel-Krom där utseendet är det viktigaste.

Till vänster hittar du de processer vi idag tillhandahåller.