Offertförfrågan

Om oss

Kvalitet & Miljö

Vårt engagemang styr verksamheten

Bolaget är Kvalitets- och Miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och 14001:2015 samt godkänd leverantör till Volvo och Scania.

Miljövänligt trevärt krombad & passiveringar

Som första legoytbehandlare i Sverige installerade Swedecote miljövänligt trevärt krombad. Vi använder oss av ultrafiltrering i vår alkaliska tvättanläggning, jonbytarteknik på våra Cr3+ baserade passiveringar samt indunstar teknik för att minska belastningen på miljön.

Delar av processvattnet renas med hjälp av omvänd osmos och leds tillbaka som sköljvatten. Vi har processer fria från sexvärt krom för passivering av zink och zink-nickel.

Kvalitetspolicy 

Swedecote AB tillhandahåller elektrolytisk, kemisk och mekanisk ytbehandling samt plustjänster vilka motsvarar våra kunders krav och förväntningar. 

Kvalitet är en central del i alla Swedecotes aktiviteter, från förfrågan till färdig produkt. 

Nyckeln till våra kunders tillfredställelse är ett helhjärtat engagemang från alla våra medarbetare.

Vi ska kontinuerligt utveckla och arbeta långsiktigt med ständiga förbättringar, så att våra kunder får ett mervärde.

Swedecote AB övergripande kvalitetsmål är att:

  • Varje leverans har förväntad kvalitet.
  • Hålla överenskomna leveranstider.

Miljöpolicy

Swedecote AB tillhandahåller elektrolytisk, kemisk och mekanisk ytbehandling vilket ställer stora krav på att vi arbetar mot ett ekologiskt uthålligt samhälle, samt hushålla med energi och naturtillgångar. 

Att använda ytbehandling på rätt sätt sparar resurser genom att mindre miljöpåverkande material kan väljas och livslängden på detaljerna ökas.

Swedecote AB skall verka för ett hållbart uthålligt samhälle och ständigt förbättra vårt miljöarbete och minimera vår miljöpåverkan inom verksamheten genom att:

  • Hushålla med naturresurser och begränsa avfall och föroreningar.
  • Använda så miljövänlig teknik som är ekonomiskt och tekniskt möjligt.
  • Påverka våra leverantörer och beakta miljöhänsyn vid inköp.
  • Följa lagar, förordningar och andra krav som är relevanta för verksamheten.

Samtliga anställda skall vara väl införstådda med och känna ansvar för vår miljöpolicy. Samtliga anställda skall verka för att miljön ständigt förbättras.

För att bevara och förnya kompetensen samt öka medvetenheten i miljöfrågor skall medarbetare fortlöpande utbildas och vidareutvecklas i miljöfrågor.


Stefan Wahlnersson VD

Ladda ner ISO 9001 Certifikat, ISO 14001 Certifikat, Leveransbestammelser

 

Frågor?

Uppstår det några frågor kring hur Swedecote arbetar med kvalitet och miljö?

Kontakta oss på info(at)swedecote.se